Стенен панел на открит монтаж1

Хладилни панели

Стенните панели с дебелина на изолацията 100,120,140,160,180 и 200 мм са основно панели за изграждане на хладилни камери – камери с температура 0/4 о С,камери за дълбоко или шоково замразяване.

Атрактивни са за хладилници за съхранение, охлаждане, замразяване, сушене и зреене на хранителни продукти.

– на открит монтаж

Стенен панел на открит монтаж

Стенен панел на открит монтаж

Технически характеристики на Хладилни панели

Дебелина (мм)Тегло (кг/м²)
0, 50 / 0, 50
Тегло (кг/м²)
0, 60 / 0, 60
Топлопроводимост
(W/м² ° C)
10012, 4014, 080, 21
12013, 2014, 880, 17
14014, 0015, 680, 14
16014, 8016, 480, 12
18015, 6017, 280, 11
20016, 4018, 080, 10

За цялостното изграждане на хладилните камери се предлагат различни видове:
ХЛАДИЛНИ ВРАТИ, АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛАЙСНИ и АКСЕСОАРИ