Изработка строителство

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог 27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.

Козирог27 Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма СтратеджияКозирог27 Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма СтратеджияКозирог27 Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма СтратеджияКозирог27 Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия Козирог27 Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма СтратеджияКозирог27 Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия