Изработка строителство

Фабрика за салати Денито

През 2006 Козирог 27 изгради цялата фабрика в хранително вкусовата индустрия на Денито и продължи да я доизгражда насам във времето.