Изработка строителство

Производствени цехове на Транствагон АД

Козирог 27 ЕООД достави и монтира изолационни термопанели и окомплектовачни елементи за нова втора производствена база на предприятието Трансвагон АД. Първата сграда бе изградена през 2017 а втората бе завършена 2020-та година.

производствена база на Трансвагон построена чрез метална конструкция и изолационни покривни термопанели и стенни панели от Козирог27 ЕООД, pokrivni paneli, stenni paneliпроизводствена база на Трансвагон построена чрез метална конструкция и изолационни покривни термопанели и стенни панели от Козирог27 ЕООД, pokrivni paneli, stenni paneliпроизводствена база на Трансвагон построена чрез метална конструкция и изолационни покривни термопанели и стенни панели от Козирог27 ЕООД, pokrivni paneli, stenni paneliпроизводствена база на Трансвагон построена чрез метална конструкция и изолационни покривни термопанели и стенни панели от Козирог27 ЕООД, pokrivni paneli, stenni paneliпроизводствена база на Трансвагон построена чрез метална конструкция и изолационни покривни термопанели и стенни панели от Козирог27 ЕООД, pokrivni paneli, stenni paneli

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.