Изграждане на автосервизна складова база, магазин и офиси от термопанели покривни и фасадни с прилежащи окомплектовъчни детайли