Изграждане на автосервизна складова база, магазин и офиси от термопанели покривни и фасадни с прилежащи окомплектовъчни детайли

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.