Изработка Монтаж Производство строителство

Спортна зала – гр. Суворово, обл. Варна

Козирог 27 е изпълнител на Спортна зала – гр. Суворово, обл Варна  Монтирани са покривни ламарини, фасадни панели и окомпектовъчни детайли  

Козирог 27 е изпълнител на Спортна зала – гр. Суворово, обл Варна<span class= Монтирани са покривна ламарина, фасадни панели и окомпектовъчни детайли, метална конструкция и изолационни стенни и покривни термопанели“ width=“300″ height=“207″ />Козирог27 построи Спортна зала – гр. Суворово чрез метална конструкция и изолационни стенни и покривни термопанелиКозирог27 построи Спортна зала – гр. Суворово чрез метална конструкция и изолационни стенни и покривни термопанели

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.