Изработка Монтаж

Рекламно съоръжение Kaufland

Козирог27 произведе и монтира рекламното съоръжение на хипермаркет Kaufland

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.