Изработка строителство

Птицеферма за бройлери – с. Малина

Козирог 27 участва в изграждането на птицеферма за бройлерни родители – с.Малина

Птицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.Малина