Изработка строителство

Птицеферма за бройлери – с. Малина

Козирог 27 участва в изграждането на птицеферма за бройлерни родители – с.Малина

Птицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.Малина

Складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООД

Козирог27 ЕООД спомогна за изграждането на складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООД през 2018г. Като достави и монтира покривни и фасадни панели, заготови и монтира завършващи окомплектовъчни детайли