Изработка строителство

Птицеферма за бройлери – с. Малина

Козирог 27 участва в изграждането на птицеферма за бройлерни родители – с.Малина

Птицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.МалинаПтицеферма за бройлери – с.Малина

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.