Изработка строителство

Яхтен шоурум и сервиз с. Атия

През септември 2007 г Козирог 27 изпълнител на монтажа на метална конструкция, покривни и фасадни панели.

Козирог27 изгради яхтен шоурум и сервиз с. АтияКозирог27 изгради яхтен шоурум и сервиз с. АтияКозирог27 изгради яхтен шоурум и сервиз с. Атия

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.