Изработка Монтаж

Бистро MARLIN гр. Обзор

През 2010 в гр. Обзор, Козирог 27 ЕООД изгради заведение за обществено хранене Бистро MARLIN

Козирог произведе и монтира Бистро MARLIN на плажа.Козирог произведе и монтира Бистро MARLIN на плажа.Козирог произведе и монтира Бистро MARLIN на плажа.

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.