Монтаж строителство

Склад за зърно на КРЗ Порт Бургас

През 2013 г. Козирог 27 построи склад за зърно на КРЗ Порт Бургас, като достави и монтира покривни панели и окомплектовъчни детайли

Склад за зърно на КРЗ Порт Бургас козирог27Склад за зърно на КРЗ Порт Бургас козирог27Склад за зърно на КРЗ Порт Бургас козирог27Склад за зърно на КРЗ Порт Бургас козирог27Склад за зърно на КРЗ Порт Бургас козирог27

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.