строителство

Складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООД

Козирог27 ЕООД изгради складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООД през 2018г. Като достави и монтира покривни и фасадни панели, заготови и монтира окомплектовъчни детайли.

Козирог27 изгради Складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООДКозирог27 изгради Складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООДКозирог27 изгради Складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООДКозирог27 изгради Складова база с работилница и офиси на ТАЛ Бургас ООД, покривни панели, стенни панели

Сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия

Козирог27 ЕООД построи сграда за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост на фирма Стратеджия чрез метална конструкция и изолационни термопанели.